Δρυμαλίας, δήμος

Δρυμαλίας, δήμος
Νέος δήμος (6.090 κάτ.) του νομού Κυκλάδων, που συστάθηκε με το σχέδιο Καποδίστριας και αποτελείται από τις πρώην κοινότητες Απειράθου, Δαμαρίωνος, Δανακού, Κεραμωτής, Κορωνίδος, Κορώνου, Μέσης, Μονής, Σκαδού, Φιλοτίου και Χαλκείου, οι οποίες καταργήθηκαν. Έδρα του δήμου ορίστηκε ο οικισμός Χάλκειο της Νάξου.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Liste der Gemeinden Griechenlands (1997–2010) — Die folgende Tabelle umfasst alle griechischen Gemeinden, die im Zuge des Kapodistrias Programms von 1997 aus knapp 6.000 kleineren kommunalen Einheiten geschaffen wurden und im Zuge des Kallikratis Gesetzes von 2010 zum 1. Januar 2011… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der Gemeinden der Kykladen (1997–2010) — Dieser Artikel ist eine Übersicht über die Gemeinden der Präfektur Kykladen zwischen der griechischen Gemeindereform 1997 und der griechischen Verwaltungsreform 2010. Nummer Name griechischer Name LAU Sit …   Deutsch Wikipedia

  • Drymalia — Gemeinde Drymalia (1998–2010) Δήμος Δρυμαλίας (Δρυμαλία) …   Deutsch Wikipedia

  • Naxos und Kleine Kykladen — Gemeinde Naxos und Kleine Kykladen Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”